bo cap cung hoang dao nam

Cung hoàng đạo nam Bọ Cạp

Cung hoàng đạo nam Bọ Cạp – Thiên Yết (♏) (hay còn gọi là Hổ Cáp – Scorpio, Thần Nông, Bọ Cạp, Thiên Hạt) là cung chiêm tinh thứ tám trong vòng Hoàng Đạo, nằm giữa độ thứ 210 và 240 của kinh độ thiên thể. Đây là một trong bốn cung Cố định (cùng với Sư Tử, Kim Ngưu và Bảo Bình) và là một trong ba cung thuộc nguyên tố nước (cùng với Cự Giải và Song Ngư).

nhan ma cung hoang dao nam

Cung hoàng đạo nam Nhân Mã

Cugn hoàng đạo nam nhân mã , Cung Thủ (♐, hay Nhân Mã -Sagittarius) là cung chiêm tinh thứ chín trong Hoàng Đạo, kéo dài Hoàng Đạo giữa độ thứ 240 và 269 của kinh độ thiên thể. Nó là một trong 4 cung Biến đổi (cùng với Song Tử, Xử Nữ và Song Ngư) và là một trong 3 cung thuộc nguyên tố Lửa (cùng với Bạch Dương và Sư Tử).

ma ket cung hoang dao nam

Cung hoàng đạo nam Ma Kết

Cung hoàng đạo nam Ma Kết (♑, hay còn gọi là Nam Dương) là cung chiêm tinh thứ mười trong Hoàng Đạo, bắt nguồn từ chòm sao Capricorn. Trong chiêm tinh học, Ma Kết được coi là cung đất, cung hướng nội,[1] và là một trong 4 cung chính. Ma Ket được trị vì bởi Sao Thổ. Những người được sinh ra khi Mặt Trời ở cung này được gọi là Capricornian (Những người sinh cung Ma Kết)

bao binh cung hoang dao nam

Cung hoàng đạo nam Bảo Bình

Cung Hoàng đạo nam Bảo Bình, hay còn gọi là Thủy Bình, Bao Binh Tòa (♒) (Hy Lạp: Ύδροχόος, “Hudrokhoös”, Latin: “Aquarius”), là cung chiêm tinh thứ mười một trong Hoàng Đạo, bắt nguồn từ chòm sao Bảo Bình. Trong chiêm tinh học, Bảo Bình được cho là cung “nam tính”, và chủ động (tích cực). Nó còn được coi là một cung khí (cùng với Thiên Bình và Song Tử)

song ngu cung hoang dao nam

Cung hoàng đạo nam Song Ngư

Cung hoàng đạo nam Song Ngư (♓) là cung chiêm tinh thứ mười hai trong Hoàng Đạo, có nguồn gốc từ chòm sao Song Ngu (Pisces). Nó là một trong 3 cung thuộc nguyên tố nước (cùng với Thiên Hạt và Cự Giải), và là một trong 4 cung biến đổi (cùng với Nhân Mã, Song Tử và Xử Nữ).