kim nguu cung hoang dao nam

Cung hoàng đạo nam Kim Ngưu

Cung hoàng đạo nam Kim Ngưu (♉) – là cung chiêm tinh thứ hai trong Hoàng Đạo, mà kéo dài Hoàng Đạo giữa độ thứ 30 và 59 của kinh độ thiên thể. Thông thường, Mặt Trời đi qua vùng hoàng đạo này giữa ngày 21 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 hàng năm.

song tu cung hoang dao nam

Cung hoàng đạo nam Song Tử

Cung hoàng đạo nam Song Tử hay Song Sinh, Song Nam (♊), Gemini – là cung chiêm tinh thứ ba trong Hoàng Đạo, kéo dài Hoàng Đạo giữa độ thứ 60 và 89 của kinh độ thiên thể.Nó là một trong 4 cung biến đổi (cùng với Nhân Mã, Xử Nữ, Song Ngư) và là một trong 3 cung thuộc nguyên tố Khí (cùng với Thiên Bình và Bảo Bình).

Đoán Tính Cách Của Bạn Thông Qua Cách Chọn Tư Thế Ngồi - 12 cung hoàng đạo

Đoán tính cách của bạn thông qua cách chọn tư thế ngồi – 12 cung hoàng đạo

Đoán tính cách của bạn thông qua cách chọn tư thế ngồi – 12 cung hoàng đạo, Ngôn ngữ cơ thể có thể tiết lộ nhiều điều về chúng ta hơn chúng ta nghĩ, và thường thậm chí nhiều hơn những gì bản thân chúng ta muốn thể hiện. Cử chỉ, ánh mắt, vị trí của chân hoặc tay, vị trí mà chúng ta ngồi, bộc lộ cảm xúc, thái độ và thậm chí cả tính cách của chúng ta.