cung hoang dao lua

Cung Hoàng Đạo Lửa

Cung Hoàng Đạo Lửa Yếu tố lửa đề cập đến năng lượng phổ quát của bức xạ, một năng lượng mở rộng và nhiệt tình, thông qua ánh sáng của nó mang lại màu sắc cho thế giới này. Karl-Gustav Jung đã liên kết yếu tố này với trung tâm năng lượng tâm linh năng … Read more