cung xử nữ

Cung Xử Nữ

Cung Xử Nữ hay còn gọi là Trinh Nữ, Thất Nữ trong cung chiêm tinh chí tuyến của phương Tây khác với chòm sao thiên văn cũng như cung chiêm tinh thiên văn của người Hindu. Xử Nữ là cung chiêm tinh thứ sáu trong 12 cung Hoàng Đạo và nằm giữa độ thứ 150 và 180 của kinh độ thiên thể