cung song ngư

Cung Song Ngư

Cung Song Ngư là cung chiêm tinh thứ mười hai và cuối cùng trong Hoàng Đạo. Đây là một cung Nước, tiêu cực và là một trong bốn cung Biến đổi. Nó trải dài từ 330° đến 0° của kinh độ thiên thể. Theo cung hoàng đạo nhiệt đới, Mặt Trời đi qua khu vực này trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3.

cung bạch dương

Cung Bạch Dương

Cung Bạch Dương là cung chiêm tinh đầu tiên của vòng Hoàng Đạo, ở giữa độ thứ 30 đầu tiên của kinh độ thiên thể. Biểu tượng cho cung này là con cừu đực. Cung Bạch Dương thuộc nguyên tố Lửa và là một trong 4 cung Thống lĩnh

cung kim ngưu

Cung Kim Ngưu

Cung Kim Ngưu là cung chiêm tinh thứ hai trong Hoàng Đạo, mà kéo dài Hoàng Đạo giữa độ thứ 30 và 60 của kinh độ thiên thể. Thông thường, Mặt Trời đi qua vùng hoàng đạo này giữa ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 hàng năm.

cung bảo bình

Cung Bảo Bình

Cung Bảo Bình hay còn gọi là Thủy Bình, Bảo Bình Tòa, là cung chiêm tinh thứ mười một trong Hoàng Đạo, bắt nguồn từ chòm sao Bảo Bình và nằm ở độ thứ 300 và 330 của kinh độ thiên thể. Trong chiêm tinh học, Bảo Bình được xem là chòm sao chủ động

cung ma ket

Cung Ma Kết

Cung Ma Kết hay còn gọi là Nam Dương, là cung chiêm tinh thứ mười trong Hoàng Đạo, bắt nguồn từ chòm sao Ma Kết và nằm ở giữa độ thứ 270 và 300 của kinh độ thiên thể. Trong chiêm tinh học, Ma Kết được coi là cung Đất,

cung thiên bình

Cung Thiên Bình

Cung Thiên Bình hay còn gọi là Thiên Xứng, là cung chiêm tinh thứ bảy trong 12 cung Hoàng Đạo, tương ứng với chòm sao Thiên Bình. Nó nằm ở giữa độ thứ 180 và 210 của kinh độ thiên thể, bao gồm những người sinh trong khoảng từ 23 tháng 9 – 23 tháng 10, thường được biểu hình như một cái cân

cung sư tử

Cung Sư Tử

Cung Sư Tử hay còn gọi là Hải Sư là cung chiêm tinh thứ năm trong 12 cung hoàng đạo của chiêm tinh học phương Tây, nằm giữa độ thứ 120 và 150 của kinh độ thiên thể. Nó không giống với chòm sao thiên văn cũng như cung chiêm tinh theo chiêm tinh thiên văn của người Hindu.

cung cự giải

Cung Cự Giải

Cung Cự Giải hay còn gọi là Bắc Giải là cung chiêm tinh thứ tư trong Hoàng Đạo, nằm giữa độ thứ 90 và 120 của kinh độ thiên thể. Những người sinh vào thời gian từ 22 tháng 6 đến 22 tháng 7 sẽ thuộc cung Cự Giải, mang hình ảnh con cua.

cung song tử

Cung Song Tử

Cung Song Tử hay còn gọi là Song Sinh, Song Nam là cung chiêm tinh thứ ba trong Hoàng Đạo, kéo dài Hoàng Đạo giữa độ thứ 60 và 90 của kinh độ thiên thể. Đây là một trong 4 cung biến đổi và là một trong 3 cung thuộc nguyên tố Khí

cung xử nữ

Cung Xử Nữ

Cung Xử Nữ hay còn gọi là Trinh Nữ, Thất Nữ trong cung chiêm tinh chí tuyến của phương Tây khác với chòm sao thiên văn cũng như cung chiêm tinh thiên văn của người Hindu. Xử Nữ là cung chiêm tinh thứ sáu trong 12 cung Hoàng Đạo và nằm giữa độ thứ 150 và 180 của kinh độ thiên thể

cung bò cạp

Cung Bọ Cạp

Cung Bọ Cạp là cung chiêm tinh thứ tám trong vòng Hoàng Đạo, nằm giữa độ thứ 210 và 240 của kinh độ thiên thể. Đây là một trong bốn cung Cố định và là một trong ba cung thuộc nguyên tố Nước.

cung nhân mã

Cung Nhân Mã

Cung Nhân Mã hay Cung Thủ là cung chiêm tinh thứ chín trong Hoàng Đạo, nằm ở giữa độ thứ 240 và 270 của kinh độ thiên thể. Nó là một trong 4 cung Biến đổi và là một trong 3 cung thuộc nguyên tố