Nhân Mã – tháng 8 năm 2019Sagittarius Monthly

Sagittarius

Sagittarius monthly girl

23/11 – 21/12

  • Chòm sao: Nhân Mã
  • Biểu tượng: Cung Thủ
  • Hoàng Đạo: Cung thứ 9
  • Nguyên tố: Lửa
  • Phẩm chất: Biến đổi
  • Chủ tinh: Sao Mộc

THÁNG 8 NĂM 2019 Tháng 8 bắt đầu với một mặt trăng mới, sao Kim và sao Hỏa ở Sư Tử và sao Thủy mới trực tiếp ở Cự Giải. Cuộc sống đang mở rộng, như ý thức của bạn khi bạn phát triển trong sự hiểu biết về các cơ hội vẫy gọi. Các mối quan hệ cũng đang tiến lên phía trước, sau một thời gian qua lại. Bạn có thể ký hợp đồng xuất bản, xem xét giáo dục đại học, du lịch, mở rộng kinh doanh và đặt mục tiêu của bạn ra quốc tế. Kể từ khi sao Mộc đi vào dấu hiệu của bạn vào tháng 11 năm ngoái, bạn đã phát triển theo cấp số nhân về trí tuệ, sự tự nhận thức và nhận thức về nhiều món quà và tài năng của bạn. Sao Mộc đã bị thụt lùi kể từ tháng 4, đánh dấu một giai đoạn xem xét, sắp xếp lại với la bàn bên trong của bạn và bước vào hành trình khám phá bản thân bên trong của bạn với nhận thức tốt hơn. Vào ngày 11 tháng 8, khi sao Thủy đi vào Leo, các trạm Sao Mộc trực tiếp và các trạm Uranus rút lui, bạn sẵn sàng mở rộng, tiến về phía trước đánh dấu một bước đột phá, giải phóng bạn khỏi xiềng xích trước đây đã giữ bạn lại. Vào ngày 14 tháng 8, mặt trời gặp sao Kim, theo sau là trăng tròn Bảo Bình vào ngày 15 tháng 8 tiết lộ các lựa chọn của bạn và một cơ hội vàng trên đường chân trời. Bạn được tự do khám phá các lựa chọn của mình nhưng hãy chú ý đến giải thưởng. Sau đó, bạn có thể đạt được thành công không chỉ trong mắt thế giới, mà là thành công mà bạn có thể thực sự tự hào. Khi Sao Hỏa, Sao Kim và Mặt Trời đi vào Xử Nữ vào ngày 18, 21 và 23 tháng 8; và sao Kim – sao Hỏa gặp nhau vào ngày 24 tháng 8 mang đến cho bạn vòng tròn đầy đủ từ hai năm trước. Sự sáng tạo, chăm chỉ, tài năng, kỹ năng, sự khéo léo, tận tâm và cống hiến cho nghề của bạn đang được công nhận. Bạn không cần phải lo lắng về việc hoàn hảo; nhân tính của bạn là một món quà. Khả năng của bạn để cung cấp cho bản thân những gì bạn yêu thích và phục vụ một nguyên nhân lớn hơn là truyền cảm hứng.

Bạn cũng biết rằng làm chủ thông qua thực hành, luôn có chỗ để cải thiện, để học hỏi và phát triển. Đây là chìa khóa thành công của bạn.

Khi bạn di chuyển đến cuối tháng, có ý thức loại bỏ những tham vọng và trách nhiệm mà bạn đã vượt qua. Làm rõ mục tiêu của bạn trong nhận thức và liên kết với bạn là ai hôm nay và tiềm năng chưa được khai thác trước bạn. Vào ngày 30 tháng 8, một mặt trăng mới ở Xử Nữ đánh dấu một chu kỳ mới, mang đến cơ hội gieo hạt giống cho một thứ không chỉ mang đến cho bạn mà còn mang đến cho cả thế giới. Và phần thưởng lớn nhất của bạn sẽ là một công việc được thực hiện tốt.


Tin tức chiêm tinh