Cự Giải – tháng 8 năm 2019Cancer Monthly

Cự Giải

Cancer monthly girl

22/6 – 22/7

  • Chòm sao: Cự Giải
  • Biểu tượng: Con cua
  • Hoàng Đạo: Cung thứ 4
  • Nguyên tố: Nước
  • Phẩm chất: thống lĩnh
  • Chủ tinh: Mặt Trăng

THÁNG 8 NĂM 2019

Tháng 8 bắt đầu với sao Thủy trực tiếp, một mặt trăng mới, sao Hỏa và sao Kim ở Leo.

Bạn đang bước vào một chu kỳ mới thấy bạn phát triển dồi dào và thịnh vượng, về tài chính, trong các cam kết, ý thức về lòng tự trọng, sự an toàn và sự tự tin.

Bạn có tài năng và nguồn lực để tạo ra hoặc thu hút những gì bạn mong muốn. Nhưng hãy nhớ, đó là thước đo của trái tim bạn, không phải tài khoản ngân hàng hoặc tình trạng mối quan hệ quyết định giá trị thực của bạn.

Bạn có rất nhiều thứ để cho đi và thích chia sẻ khả năng của bạn để tự hiến từ trái tim mình, cho tất cả những gì bạn quan tâm và để làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn là điều vô cùng quý giá và vô giá đối với bạn. Luôn trung thực với các giá trị của bạn và bạn có thể rút ra được sự phong phú và các mối quan hệ thực sự coi trọng bạn.

Kể từ tháng Tư Jupiter đã bị thụt lùi và có cảm giác rằng bạn phải tạm dừng một dự án hoặc cuộc sống của bạn. Nhưng vào ngày 11 tháng 8, khi sao Thủy đi vào Leo, các trạm Sao Mộc trực tiếp ở Sagittarius và các trạm Uranus thụt lùi trong Taurusepage mang đến những cơ hội tài chính mới, tiến bộ và cảm giác tự do.

Vào ngày 14 tháng 8, mặt trời gặp sao Kim; tiếp theo là trăng tròn Bảo Bình vào ngày 15 tháng 8. Bạn đang trở nên rất ý thức về mong muốn của mình và hy vọng, bạn có thể thấy bạn có bao nhiêu để cung cấp các kết nối cá nhân và tài chính của bạn.

Nó liên quan đến các giá trị mà biết về bạn và biết giá trị của những gì đang được trao đổi trong các kết nối của bạn, vượt ra ngoài giới tính hoặc tiền bạc. Bạn có thể thu hút những gì bạn muốn. Nói rõ mong muốn của bạn, nhưng vẫn tách ra và đưa ra một không gian tình huống để phát triển.

Khi Sao Hỏa, Sao Kim và Mặt Trời đi vào Xử Nữ vào ngày 18, 21 và 23 tháng 8; tiếp theo là sự kết hợp giữa sao Kim và sao Hỏa vào ngày 24 tháng 8, thông tin, tâm trí và nhận thức của bạn được tô sáng.

Hy vọng sẽ có các cuộc trò chuyện quan trọng, đàm phán sắp xếp và có được trên cùng một trang với các đối tác bây giờ. Bạn đang đến vòng tròn đầy đủ từ hai năm trước.

Khi bạn chuyển đến cuối tháng, có ý thức loại bỏ các ý tưởng, niềm tin, nhận thức và ký ức đau đớn, để bạn có thể thức tỉnh với tiềm năng lớn hơn. Thiền, làm dịu tâm trí và xử lý tất cả những gì đã diễn ra trong tháng này.

Ngày 30 tháng 8, đánh dấu mặt trăng mới của Xử Nữ, cho phép có các cuộc trò chuyện, gieo hạt giống mới và lên kế hoạch cho các bước tiếp theo khi bạn bước vào tháng Chín. Một cái gì đó bạn muốn không phải là không thể như suy nghĩ.


Tin tức chiêm tinh