Tương thích Thiên Bình

Cung hoàng đạo là sự sắp xếp vòng tròn của 12 dấu hiệu chiêm tinh. Khi ai đó hỏi, “Dấu hiệu của bạn là gì?”, Họ đang hỏi về cung hoàng đạo của bạn.

Libra
cung hoang Dao Thien Binh

83%

92%

89%

94%

79%

74%

91%

77%

92%

81%

100%

100%

82%

93%

93%

78%

89%

85%

91%

64%

88%

92%

96%

81%


Facebook
Twitter
LinkedIn