Tương thích Cự Giải

Cung hoàng đạo là sự sắp xếp vòng tròn của 12 dấu hiệu chiêm tinh. Khi ai đó hỏi, “Dấu hiệu của bạn là gì?”, Họ đang hỏi về cung hoàng đạo của bạn.

Cancer
hoang dao cu giai

81%

83%

67%

83%

71%

81%

78%

89%

71%

82%

66%

83%

91%

93%

77%

83%

82%

84%

94%

91%

82%

96%

84%

90%


Facebook
Twitter
LinkedIn