Cung hoàng đạo là sự sắp xếp vòng tròn của 12 dấu hiệu chiêm tinh. Khi ai đó hỏi, “Dấu hiệu của bạn là gì?”, Họ đang hỏi về cung hoàng đạo của bạn.

Scorpio
hoang dao bo cap

76%

98%

93%

91%

98%

98%

64%

94%

100%

100%

89%

100%

72%

60%

50%

89%

92%

76%

77%

94%

92%

100%

88%

97%


Facebook
Twitter
LinkedIn