Tương thích Bảo Bình

Cung hoàng đạo là sự sắp xếp vòng tròn của 12 dấu hiệu chiêm tinh. Khi ai đó hỏi, “Dấu hiệu của bạn là gì?”, Họ đang hỏi về cung hoàng đạo của bạn.

Aquarius
cung hoang dao Bao Binh

82%

83%

93%

84%

97%

72%

96%

88%

100%

82%

77%

93%

100%

82%

93%

66%

92%

67%

100%

89%

100%

92%

77%

100%


Facebook
Twitter
LinkedIn