Overview of the zodiac

zodiac daily

tu vi bach duong

Aries

21/3 – 19/4

cung hoang dao Kim Nguu

Taurus

20/4 – 20/5

cung hoang dao Song Tu

Gemini

21/5 – 21/6

hoang dao cu giai

Cancer

22/6 – 22/7

hoang dao su tu

Leo

23/7 – 22/8

cung hoang Dao Xu Nu

Virgo

23/8 – 22/9

cung hoang Dao Thien Binh

Libra

23/9 – 22/10

hoang dao bo cap

Scorpio

23/10 – 22/11

cung hoang Dao Nhan Ma

Sagittarius

23/11 – 21/12

cung hoang dao Ma Ket

Capricorn

22/12 – 19/1

cung hoang dao Bao Binh

Aquarius

20/1 – 18/2

hoang dao song ngu

Pisces

19/2 – 20/3

Daily planet overview

planet zodiac

Quote of the day

The best way to survive in this world is to endure. Be patient