TABLE OF COMMENTS

Zodiac

STT Icon Tên chòm sao Nghĩa Ngày tháng sinh
1 Aries Con cừu trắng 21/03 – 19/04
2 Taurus Con bò vàng 20/04 – 20/05
3 Song tử Hai cậu bé sinh đôi (đôi lúc là hai cô bé) 21/05 – 21/06
4 Cancer Con cua 22/06 – 22/07
5 Leo Con sư tử 23/07 – 22/08
6 Virgo Thất Nữ, Trinh nữ 23/08 – 22/09
7 Libra Cân bằng 23/09 – 22/10
8 Thiên Yiên Con bọ cạp 23/10 – 22/11
9 Sagittarius Nửa trên là người, nửa dưới là ngựa, cầm cung 23/11 – 21/12
10 Capricorn Nửa trên là dê, nửa dưới là đuôi cá 22/12 – 19/01
11 Aquarius Người mang (cầm) bình nước 20/01 – 18/02
12 Pisces Hai con cá bơi ngược chiều 19/02 – 20/03